292. העבודה הפנימית במבואות המטונפים [#5014]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

קראתי את ספרי הרב "בלבבי" על כל ט' חלקיו, שמעתי את ההרצאות על היחידה בנפש, ורציתי לדעת איזה חלק מהעבודה הפנימית הזו מותר לעשות במקומות המטונפים, מה החילוק בשורש של מה מותר ומה אסור? ואיזה עבודה פנימית יש במקומות האלה שהם מקום של טומאה שאסור להרהר אפילו בדברי תורה. לצערי לא הצלחתי למצוא לזה התייחסות ברורה בהלכה.

תשובה:

א. מותר לחשוב באמונה בקיום הא"ס ב"ה – לפי חלק מן שיטות הפוסקים. אמונה, מחשבה פשוטה שהיא שורש הכל, אינה בגדר 'חכמה' שאסורה, היא למעלה מהחכמה.
ב. מותר לחשוב על ענין המדות – כן כתב בנפש החיים שער ד'. מידות – למטה ממדרגת חכמה, ולפיכך גם מותר.