293. הרהור באמונה במבואות המטונפים [#5015]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

רציתי לשאול לגבי העבודה של בלבבי א' וב' האם היא שייכת בכל מקום, כגון במקומות המטונפים - האם זה בגדר הרהור בדברים שבקדושה או בגדר של תפיסת מציאות, ואז ממילא זה שייך בכל מקום גם במקומות שאסור להרהר בדברים שבקדושה.

תשובה:

זולת האמונה הפשוטה ממש אין להרהר במקומות אלו.