295. דרך הנשימות של ר’ אברהם יורביץ זצ”ל [#5017]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

האם דרך הנשימות של ר' אברהם יורביץ זצ"ל זוהי דרך כבושה לרבים?

תשובה:

זו דרך ליחידים ולא לרבים. נצרך בר דעת עומד על גביו בכגון דא, כי בדרכים מעין אלו רבים נפלו כי לא הבינו נכונה את הדרך ומי הראוי לה.