296. מקוה לבחורים – אימתי [#5018]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לרב ותודה רבה על השיעורים והתשובות. מתי וכיצד יודעים שהגיע השלב, המדרגה, לטבול כל יום לפני תחילת הלימוד. מדובר בבחור ישיבה, בן שבע עשרה. האם זה נכון (או רק לנשואים או שגם לא) וא"כ אז מתי ובאיזה אופן?

תשובה:

תלוי ברקע הסביבתי, וכן שיש איזון לכלל מעשיו, לבדוק את גדרי הקדושה במקום ובנפש, ואזי מתוך הכנה נפשית של תשובה וטהרה, והכל תלוי בשיקול דעת של קדושה.