297. הגעה למצב שאין נסיון בענייני קדושה [#5019]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

בענין שמירת העינים, האם שייך להגיע למקום שכבר אין בזה נסיון, או שתמיד האדם במצב של חוזר חלילה עליות וירידות, תקופות קשות תקופות קלות?

תשובה:

כתב במס"י בפרק הקדושה, שהקדושה אינה בהשגת האדם ע"י עמלו אלא תחלתה עמל וסופה גמול, מתנה. כן הדבר בכל ענין בעבודת השם שראשיתו עמל ויגיעה ואחריתו מתנה. ולפיכך מצד עצמו הוא תמיד במצב של עליות וירידות וחוזר חלילה. אולם במתנת הבורא זוכה לעמוד במקומו ללא תנועות אלו.