299. קושי גדול בלא מנחם ברוחניות [#5021]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

ענין הרוחניות ירדה לי מאוד. שום דבר לא מנחם - מה לעשות?

תשובה:

לחזור למקום נעים בנפש, ומשם לחזור ולעלות, אפילו אם מקום מכוסה זה ונעלם הרבה, אולם יש ניצוץ ולו הקטן ביותר שעדיין גלוי, אליו יש להתחבר.
"התנערי מעפר קומי".
"קומי" "קומי" "קומי" הנשמה הקדושה.
בעוז בשמחה וגאון.