309. הגדרת היסוד המתוקן שבנפש [#5031]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

הרב כותב שעל האדם לתקן את היסוד הלקוי שלו באמצעות היסוד המתוקן שלו. מהו היסוד המתוקן? אינני מזהה בתוכי יסוד מאוזן לחלוטין - כולם נוטים לכאן ולכאן, וכוללים יתרונות וחסרונות. היסוד הדומיננטי בי מסייע לי רבות, אך יש לו צדדים שליליים, ואם כך אינו 'מתוקן'. מהי כוונת הרב ליסוד המתוקן ביותר? תודה.

תשובה:

כוונה ליסוד המאוזן ביותר אצלו. למשל אדם כעסן אינו מאוזן ביסוד האש. אדם מסודר ומובנה הרי הוא מאוזן יחסית ביסוד העפר, ואזי תיקונו הוא לתחום את התפרצות האש שבו מכח יסוד העפר שהוא בבחינת גבול שמת בל יעבורון. הוא עושה לעצמו גבולות "אינני כועס עד שיעברו כך וכך דקות משעה שהרגיזוני". וכן כל כיוצא בזה.