311. כיצד ידע מהי מדתו המקולקלת ביותר, לימוד ד’ יסודות משאר ספרים, כל מחבר כתב ספרו לפי שורשו, תיקון תאות המשגל [#5033]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב, כמה שאלות.

א. למדתי בסייעתא דשמיא את דע את הרגשותיך וגיליתי שאני צריך לעבוד על כל המידות. שאלתי היא מה סדר העבודה? כיצד יודעים מהי המידה המקולקלת ביותר שלי, שהיא עיקר עבודתי?

ב. אודות הענין של ד' יסודות הנפש, מצאתי עוד ספרים מלבד ספר שערי קדושה שמבאר את הד' יסודות, כמו "עשירית  האיפה" להקאמרנא, וכדי להשלים ידיעתי בד' יסודות, האם מומלץ לעסוק גם בספרים אלו, או שזה רק מטשטש את כל המהלך שאנו דורכים בשיעורים של הרב, שהוא בדרך של ר' חיים ויטאל.

ג. כהמשך לשאלה הנ"ל, בספר "עשירית האיפה" כתב שהאדם צריך להתחיל עבודתו מבנין יסוד המים, שהוא תענוג וחיות בעבודת ה'. הם מהלך זו תואם לכל אדם, או לא. ולכאורה הוא כותב ספרו לכלל ישראל, וא"כ משמע שזהו לעבודת כל אדם, אבל מתוך שיעורי הרב משמע שכל אדם הוא שונה בזה, וכל אדם צריך לידע היסוד הפרטי שהוא צריך לבנות תחילה.

ד. ב"עשירית האיפה" כתוב שתאות משגל באה מיסוד האש. האם שיעורי הרב של "דע את מידותיך – הדרכה מעשית – יסוד המים" גם כולל את תאות משגל? כשהרב מדבר על תיקון תאות אכילה, הם הכוונה ג"כ איך לשלוט ולתקן תאות משגל? או שתאוה זו נכללת ביסוד האש (או אש שבמים), וכמש"כ הקאמנרא, וא"כ מה תיקונו? האם התיקון כמש"כ הרב בדע את עצמך ודע את ביתך, שתאוות הגוף נחלשים ע"י זיהוי ש"אני נשמה"?

תשובה:

א. בכללות המדה שאדם נכשל בה ביותר, והיא היותר קשה בעיניו להתגבר עליה, היא שורש המידה שאינה מתוקנת. בפרטות ממולץ לשמוע את סדרת דע את מידותיך מבוא להכרת הנפש, הכרת הנפש, ותיקון הנפש, הדרכה מעשית, ולאט לאט מתוך בירור עצמי עקבי, בס"ד להגיע להבין ולהכיר את חלקו שלו.

ב. כדאי לאסוף כעמיר גורנה את כל החומר בעניין ארבעת היסודות הנמצא בכל הספרים. אשמח לקבלם. ואם ישנן שאלות, אשמח ואשתדל לענות.

ג. זהו למי ששורשו במים. ורוב המחברים כתבו דרכם לפי שורשם, ולמי ששייך לשורשם, כמו שאמר החזו"א לגבי דרכי הלימוד המובאים בכל אחד מדברי רבותינו, שנכתבו כל אחד לפי שורשו ולאלו ששייכים לשורשו.

ד. זהו אש דמים, בבחינת אהבה כאש. התיקון זה מה שנאמר באש דמים. מה שנכתב ב"דע את עצמך" וב"דע את ביתך" זהו תיקון כללי, והתיקון הפרטי זה מה שנתבאר באש דמים.