321. טיפול בחוסר ריכוז מולד [#5043]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

האם טבע מולד ניתן לטיפול?

תשובה:

טבע מולד של חוסר ריכוז יכול להיות מכמה וכמה סיבות. יש בני אדם, למשל, שיש להם קושי לשבת במקום - קושי גופני, וחוסר הריכוז נגרם להם מזה שקשה להם לשבת. הם מתנועעים ממקום למקום, והתוצאות הם בהתאם.
יש מקרים שכאשר הוא פוגש, רואה, שומע, דברים שהם מסעירים לו את הנפש, ולכך הוא לא מרוכז.
יש בני אדם שחוסר הריכוז שלהם נובע מחוסר איזון רגשי. בד"כ זה נובע ממה שיש להם איזו שהיא תכונה חזקה הרבה יותר מהשאר, לפעמים חיובית ולפעמים שלילית, שיוצרת חוסר סדר בסיסי בעולם הרגשות של האדם. וכשהוא לא מסודר בהרגשות שלו, נעשות התפרצויות שתוצאתן חוסר ריכוז.
יש בני אדם שהשכל שלהם ביסודו לא מסודר. לעומתם יש בני אדם שיש להם שכל ישר. אתה מסביר לו משהו והוא מבין - שלב על גבי שלב, שלב על גבי שלב. אבל יש בני אדם שאתה מנסה להסביר להם משהו, ובשכל שלהם זה לא מסתדר. אתה יכול להסביר לו דבר פשוט שלוש וארבע פעמים, והוא מביט עליך במבט ריקני, כאומר שלא הבין על מה אתה מדבר בכלל. הם נולדו עם שכל לא מסודר. לבני אדם אלה יש קושי גדול ללמוד תורה. לא שהם לא יכולים ללמוד כלל. הם יכולים להתאמץ ולנסות להבין, וכל אדם כפי מה שיתאמץ ללמוד תורה, כך הקב"ה יזכה אותו ויתן לו שכרו. ופעמים אף יזכה שיפתח לו השכל הישר, אם יעמול במסירות עצומה. אבל הקושי הבסיסי שלהם ללמוד תורה הוא גבוה מאוד, וזה גורם למחשבות שלהם לקפוץ, וממילא כח הריכוז מסתלק.
יש בני אדם שקושי הריכוז שלהם נובע מכח מדמה מאוד גבוה.
אלו, בכללות, סוגי בני אדם שיש להם קושי מולד של כח ריכוז. זה יכול להתחיל מעולם המעשה של האדם, זה יכול להתחיל מחושיו - ראיה, שמיעה, ריח ודיבור, זה יכול להתחיל מעולם ההרגשות שלו, זה יכול להתחיל מעולם המחשבות שלו, או שזה יכול להתחיל מכח המדמה שלו. ולפי זה, צריך לראות איך מתמודדים עם שורש של כל בעיה. כמעט אין דבר שאי אפשר להתמודד איתו. רק צריך לזהות את הבעיה במעמקי כח הנפש ולתת את הפתרון המתאים. ילד שיודעים שיש לו בעיה של חוסר ריכוז, אין תרופה אחת שווה לכולם. ולכן חייבים לזהות מהיכן השורש של הבעיה שלו, שיהיה ברור לנו מהיכן השורש של הבעיה, ולפי זה כיצד אנחנו מתמודדים.
יש עוד אנשים שיש להם בעיות חיצוניות, כגון אדם שגדל בבית לחוץ, או שיש לו כל מיני פחדים שגורמים לו לנקודות הפרעה. אלו כבר בעיות פחותות ביחס לבעית הריכוז, כלומר, שאין להם בעית ריכוז ממשית, אלא גורם חיצוני שמפריע לריכוז. ובאם נטפל בבעיה החיצונית, בעית הריכוז תיפטר כמעט כלא היתה, אלא אם כן היא נעשית כבר עתה חריפה.
באופן כללי, יתכנו הרבה מאוד סיבות חיצוניות שגורמות לחוסר ריכוז, ובכל מקרה צריך לאבחן מהי בדיוק סיבת הקושי ובה לטפל.
מלבד כל הנקודות שהוזכרו עד כה, שהינם נפשיים, ישנם מקרים שעצם המוח הגשמי של האדם אינו תקין, או באופן מולד או מפגיעה גופנית כתאונה וכדו', וצריך לטפל בבעיה בצורה גשמית. וגם במקרים אלו, יש להתייעץ ולבדוק היטב איזה טיפול מתאים ועדיף. ולאחר מכן, מומלץ מאוד לבדוק אם וכיצד היתה השפעה על הנפש, ולטפל גם בה באופנים שהתבארו.