322. מודעות לרמת הריכוז [#5044]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

איך אפשר לדעת אם אני עובד על הריכוז בצורה נכונה?

תשובה:

רמת כח הריכוז הינה אישית לכל אדם. כמו כן, רמת הריכוז אינה דבר קבוע, אלא זוהי תנועה פנימית ממצב של פחות ממוקד ומרוכז למצב של יותר מחודד ומרוכז. וכל הזמן זה עולה ויורד. האדם צריך לגלות מודעות לתכונה הזו. הוא צריך לחוש בתוך עצמו: "כעת אני מפוזר, ואני פחות מסוגל להתרכז". ולאחר מכן, הוא שם לב איך הוא מצליח למתמקד ולהתחדד, ויכולת הריכוז שלו מתרוממת לרמתה הגבוהה לפי מדרגתו.
לאחר שהאדם פיתח את המודעות העצמית לזהות את תנועת הריכוז הפנימית שלו, הוא צריך לבדוק, בין תקופה לתקופה, האם רמת הריכוז הכללית שלו, התחדדה או לא. אצל אדם שאינו עמל לשפר את כח הריכוז שבו, הרמה הזו פעמים רבות הולכת ויורדת. ואם האדם כן עובד על עצמו, ובכל זאת הרמת הריכוז אינה מתחדדת, זהו סימן שעבודתו הפנימית אינה מדויקת. ואם כן, הוא צריך לערוך בדיקה מחודשת מאיזה שורש נובעים הגורמים לבעיית הריכוז שלו. ולפי התוצאות, להתאים את העבודה.