332. חרדה – מקורה ושורשה [#5054]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב. אני מקשיב בעניין רב לשיעורים העוסקים במידות ובשורשיהן, רציתי לדעת כיצד לפי תורת המידות (וארבעת היסודות) מתפתחת בעיה של חרדה באופן כללי ובפרטות בעיה של חרדה חברתית?
בברכה ותודה עמוקה מקרב לב בעבור כל הלימוד שאנו זוכים לשמוע מהרב.

תשובה:

חרדה: ח – חסד, אהבה, מים.
ר – רחמים, רוח.
ד – דין – אש.
ה – כלי קיבול, עפר.
כל חרדה נובעת מאי איזון בין היסודות, ולפיכך חרד מהתנגשותן זה בזה. ושורש החרדה בעצם התנגשות של היסודות, ותולדת החרדה והתפשטותה, חרדה מן התוצאות המעשיות של הדבר.