333. מקורן של החרדות בד’ היסודות [#5055]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

א. בדורנו, אנחנו נחשפים לשני מוקדים מרכזיים למצוקה נפשית: דיכאון וחרדה. ישנם אנשי טיפול שרואים בשתי החוויות האלו את שורש הפרעות הנפש הקיימות כיום. ברצוני לשאול, בסדרת ארבעת היסודות הרב מתייחס בהרחבה ליסוד העפר ממנו יוצאת מידת העצבות (והעצלות). לעומת זאת, אין בתוך ארבעת היסודות התייחסות לחרדות. מדוע? האם חרדות אין מקורן בארבעת היסודות? האם הן תולדה של יסוד/מידה כלשהם? אמנם, הרב מתייחס לנושא בסדרת השיחות על בטחון, אך האופן בו הפרעות חרדה נפוצות כיום בציבור עורר אותי לשאול מדוע הן לא מוצגות כחלק מהמערך הכולל של ארבעת היסודות. תודה רבה לרב.
ב. אשמח לקבל הרחבת מה בדברים, מפני שכמדומני אינם מופעים בסדרת השיעורים הנוגעת לארבעת היסודות, ואילו הנושא בעל חשיבות רבה. במידה והזמן אינו מאפשר, אשמח להרחבה בעיקר ביסוד עפר. ברוכים תהיו.

תשובה:

א. חרדה של כליון – אש. חרדה של הצטמצמות – רוח. חרדה של צער – מים. חרדה של חוסר יציבות – עפר.
ב. עיין ״דע את נפשך״ ובפרטות ביסוד העפר.
יסוד העפר מעצב ומיצב את הכל, וככל שהוא בלתי מאוזן חסר ביצוב. ומי שיסודו מן העפר תובע יציבות יתירה, וכשזה נחסר יש חרדה של יציבות. או אצל כל אדם אם עבר מאורע המערער את היציבות, ואזי מעורר חוסר איזון יסודי ביסוד העפר התובע יציבות.
אצל הרבה בני אדם בכלל ובפרט בדורינו, היסודות בלתי מאוזנים, ולכך מצוי מאוד חרדות של חוסר יציבות. פעמים חוסר יציבות משעת לידה או תחילת הגידול. ופעמים שינויים חיצוניים ברי משמעות בגדלות שמזעזעים את הנפש, ופעמים שינויים פנימיים.
ואשר על כן מי שעבר חוסר איזון קיצוני, מעורר גם פחד לחרדה לחזור לאותו מצב חרדתי של חוסר יציבות, וזאת מלבד חוסר היציבות הנולד מאותו מאורע.