335. מתח ופחד בדיבור עם אנשים – תיקונו [#5057]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

דרך התבודדות אני מרגיש שנכנסתי לעולם (הפנימי) שעליו הרב מדבר. התחלתי את המסע כי אני סובל מחרדות בחברה (פחד מלהיות עם אנשים). כשאני מדבר עם אנשים אני נעשה מאוד מתוח וקשה לי לנהל שיחה זורמת, למרות, כשאני מתפלל ולומד אני מרגיש שאני יכול להכנס לעולם הזה (הפנימי) וזה מעלה את העבודה שלי, אני עדין נעשה מאוד מתוח כשאני מדבר עם אנשים. האם יש אופן לחיות בעולם פנימי שלי וגם לנהל שיח עם מישהו אחר בלי לפחד? [אני גם לא בדיוק בטוח ממה אני מפחד].

תשובה:

מכיון שלעת עתה אין בירור ממה הפחד במדויק לכן נציע דרך מעשית ללא בירור עומק הנפש.
א. לעשות רשימה של אנשים שעמהם אין לך פחד לדבר, ולדבר עמהם מתוך מודעות שאין לי פחד בדיבור עמהם, ועי"ז הנפש מתחזקת לדבר עם זולתה.
ב. לרשום באופן כללי את כל הבנ"א שהנני מדבר עמהם באופן קבוע או באופן מקרי ואח"כ לדרג את הסדר מן הקל לכבד, הראשון מי שהכי קל לי לדבר אתו עד האחרון שהכי קשה.
ג. להתחיל את העבודה עם מי שהכי קל, ואח"כ בהדרגה לפי הסדר הנ"ל.
ד. צורת העבודה. אם אפשר לקחת תמונה של אותו אדם ולדבר אליו בתוך חדר סגור משפט אחד קצר בבטחון, ולחזור עליו פעמים רבות עד שהינך מרגיש בטוח בעצמך.
ה. לאחר מכן ללכת לדבר עם אותו אדם את אותו משפט. כך להמשיך תהליך זה עם אותו אדם, ועם אחרים בהדרגה איטית.
ו. לנסח כמה משפטים כלליים, ולחזור עליהם עם עצמך עד שאתה מרגיש בטוח בהם. וע"י משפטים אלו לפנות ברוב המקרים אל בנ"א, ולאט לאט להרחיב משפטים אלו.