340. מהי חיות מ”זוהמת הנחש” [#5062]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

בסוף הסדרה של "עצלות – הדרכה מעשית" הרב מבאר את הענין של זוהמת הנחש, ושהאדם צריך להיות מודע איך הוא יונק חיות גם מזוהמת הנחש, ושלא להכחיש למקור החיות הזה. מה כוונת הרב ב"זוהמת הנחש", מה נכלל בזה.

תשובה:

חיבור לדבר אסור זהו הצד השפל יותר. אולם בדקות יותר, דבר היתר לצורך תאוה וכד'.