341. תאוה-אהבה – הנאה-עונג – החילוק ביניהם [#5063]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

מהו ההבדל בין הנאה לעונג? ומהו ההבדל בין תאוה לאהבה?

תשובה:

הנאה - בענף, תענוג – בשורש. אותיות השורשיות של הנאה, ה-ן, שהם אותיות שאין להם זיווג כמ"ש חז"ל. ענפים בלא גילוי. שורש גמור, בבחינת "להנות מזיו שכינתו", לשון מס"י. זיו, ענף מן השורש.
תאוה - ירידת העליון לתחתון. אהבה - אחדות במדרגתו.