346. שאלות בענין מדת הכבוד – “אש דאש” [#5069]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.
א. בשיעור י"ג של סדרת "אש - כבוד – הדרכה מעשית" (מספר י"ג בנושא "עפר דאש דאש" במדת הכבוד) הרב מבאר את הענין של "עפר דאש דאש" שהוא השורש לשינוי. היה לי קושי בהבנת שיעור הזה, מחמת שלא הבנתי מה היה כוונת הרב בשיעור הזה. איך "עפר דאש דאש" הוי שורש לכבוד דקלקול, ואיך האדם משתמש בו לתקן כבוד דקלקול?
ב. ועוד, הרב מבאר בשיעור הזה שה"עפר דאש דאש" הוא שורש לכבוד עליון שהוא השורש לכל שינויים, כח פריצת גבולים דקדושה, ושזהו שורש לכל תיקון המידות. האם עי"ז מתקן גם בפרטות "עפר דאש דאש" דקלקול? האם זה היה כוונת השיעור הנ"ל (מלבד עצם הענין של תיקון המידות בשורשן)? אפשר שהרב יבאר לי באופן יותר פשוט את שיעור הנ"ל, באופן מעשי, בפרט משום שהשיעור הזה היה מאד גבוה ושונה במהותו משאר השיעורים בסדרה).
ג. ועוד, בשיעור הנ"ל, הרב מבאר שצריך לתקן את שורש הרע שבא משבעה מלכי אדום. היכן הוזכר ענין זו?
ד. לאור הפסקת סדרה הנ"ל (וחבל לנו על האבדון), האם אפשר להרב לכתוב לי בקיצור את המהות, הקלקול, והתיקון של מים דאש דאש, רוח דאש דאש, ואש דאש דאש המתגלה במדת הכבוד? לזה אני חפצתי בה מאד, כיון שהיה לי מאד תועלת מסדרה זו ורוצה אני להשלים את היריעה.
יישר כח מאד מאד להרב.

תשובה:

א. אש דאש - פריצה של גבולות הנפש, פריצה של גבולות הכבוד. עפר דאש דאש מצד הקלקול יוצר גבול חדש מעבר לשיעור הראוי, מצד התיקון יוצר גבול דתיקון ראוי. והבן שפריצת גבול, אפשר לפרוץ ללא גבול כלל, והוא בחינת אש דאש דאש, ואפשר לפרוץ ולעשות גבול חדש. גבול חדש זה הוא עפר דאש דאש. וביאורו, כאשר האדם זוכה למדרגה חדשה נפרץ הגבול הקודם, וזהו אש דאש. אולם נצרך לו בנין גבול חדש עליון יותר וזהו עפר דאש דאש.
ב. כנ"ל, פריצת גבול דתיקון מצריכה גבול חדש, ולפיכך אש דאש פורצת, ועפר דאש דאש יוצרת גבול חדש.
ג. זוה"ק, והוסבר בהרחבה בעץ חיים שער דרושי הנקודים, ושער שבירת הכלים.
ד. מים דאש דאש, הגררות - מים, אש דאש - פריצת גבולות, הגררות של פריצה ועוד פריצה.
רוח דאש דאש - רוח - תנועה לכל הצדדים, אש דאש - פריצת גבולות. רוח דאש דאש פריצת גבולות לכל הצדדים, אש דאש דאש - פריצת גבולות ללא הגבלות כלל.