407. טיפול נפשי ע”פ חכמת הגוים [#5172]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

הרב אמר שאין ללכת למטפלים גוים או אפי' ליהודים אם מקבלים חכמתם מהגויים, כיון שחכמת הגויים מטפלים בעיקר בנפש הבהמית ולא בנפש האלוקית. יש לי כמה שאלות בנוגע לזה, וגם אחרים רוצים לדעת זה ממני מה שיטת הרב בענינים אלו:
א. בספר "דע את הרגשותיך" הרב אמר שרוב חכמי אומות העולם מטפלים רק בנפש הבהמית בלבד. האם זה נאמר שיש מעט מהם שיודעים איך לטפל עם הנפש האלוקית?
ב. אחד אמר לי שיש מכתב של הסבא מקעלם לתלמיד שהתיר לילך למטפל גוי, וכמו שמותר להלוך לרופא גוי לרפואת הגוף, כמו כן ברפואת הנפש מותר לילך לגוי אם הוא ממוחה ברפואת הנפש. האם הרב שמע מזה? אם אמת הוא, האם יש לחלק בין דורות של עבר לדורינו?
ג. ב"ה בס"ד, ע"י לימוד ספרי "דע את" והסדרת ה"ארבעת היסודות" של הרב שליט"א, אז האדם יכול לידע ולהכיר נפשו הפרטית, וללמוד לטפל עם הנפש שלו ככל שאפשר. האם הרב מסכים שיש מקרים גרועים מאד שאינו מועלת הלימוד בספרים או שיעורים של הרב על הנפש שמותר לאדם לקבל טיפול מגוי בעניני הנפש? לדוגמא, מי שחייו קשים מאד ונצרך להרבה טיפול, או שנולד עם מדות גרועות מאד בנפש שהוא נצרך לטיפול (כמו מצבי רוח מתחלפים או כעס מבהיל או אנוכיות גרוע מאד או שקיעות בעצמו גרוע מאד), או אדם שהיה לו ילדות קשה מאד – האם גם אדם כזה יכול להעזר ע"י שיעורי וספרי הרב על הנפש, או שאדם כזה הוא נצרך לטיפול אצל אחרים?
ד. כנ"ל, האם רב מסכים שיש מקרים גרועים מאד שהאדם צריך לקחת כדורים (כיון שאין בעיותיו נפתרים ע"י לימוד ספרים ושמיעת שיעורים)?
ה. בקשור לנ"ל, ראיתי בספר "דרכי חיים" (הנהגות של הג"ר מיכל יהודה לפקוויץ זצ"ל) שהג"ר מיכל יהודה זצ"ל אמר לא' שאין לבני ישיבה ללמוד חכמת הנפש, כיון שאין זה הדרך שלנו ואינו מהמסורה שלנו ללמוד הנפש. האם הרב לא הסכים לזה?
תודה מאד להרב.

תשובה:

א. בחלק הרוחני של עכו"ם ולא של ישראל. והבן שיש ג' מדרגות – נפש בהמית. נפש של עכו"ם. נפש של ישראל.
ב. אין למדין מן המעשה וק"ו מהוראה פרטית שיש בה שיקולים נוספים.
ג. ישנם מקרים קיצונים שנצרך שילוב, גם וגם.
ד. כן.
ה. כן. הרב דסלר זצ"ל הכניס זאת לעולם הישיבות באופן ברור ונהיר שישוחו בו רבים, וכמה מרבותינו חלקו עליו.