413. עזרה מקצועית תורנית [#5178]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

נושא שבו הבלבול נראה כל כך רב: מקום פסיכולוגיה / פסיכולוגים אצל יהודי עובד ד', או אפ' יהודי שנקרא רק חרדי. הרב הרבה וממשיך להרבות לכתוב על כוחות הנפש - איך להכיר אותם ואיך לנתב אותם לפי התורה וההלכה, וע"י זה האדם יגיע לסיפוק, ואפי' מנוחת הנפש ע"י החיבור להקב"ה - שכל שאיפותיו לעשות רצון קונו, ואפי' אם נופל לפעמים, אם הוא לומד את דברי הרב כראוי יראה שמי שנופל צריך פשוט לקום, ואם נפל עמוק צריך לקרוא לעזרה. אבל איך יתכן שהעזרה האמיתית תגיע ממישהו שמשתמש בדיעות של הפסיכולוגיה שכל מי שמכיר אותה יודע שמבוססת על אפיקורסות - ועל רדיפה אחר 'להרגיש טוב' במקום 'לעשות את טוב והישר' כפי שצוונו.
והנה לפעמים מדברים אפי' עם משגיח, ואפי' הוא בעצמו אומר שלא מתאים לנשמה יהודיה מה שאנשים רודפים אחרי כל מיני פיתוח אישי וכדו' של עולם הפסיכולוגיה, אבל אם הוא חושב שיש לבחור ישיבה, או בת סמינר, קושי, אז הוא אומר להורים 'תשלחו לפסיכולוג' - למה? האם זה רק בגלל שאנו חיים בעקבתא דמשיחא? במקום לשבת אתו, לשמח אותו כמה שהקב"ה אוהב אותו, להתייחס אליו כמו שצריך להתייחס אל בן יחיד או בת יחידה של הקב"ה במקום זה לשלוח לפסיכולוג שילמד אותו גאוה, רדיפה אחרי להרגיש טוב וכו' וכו'... הרי הרבה פעמים בחורים (וגם בחורות) רוצים פשוט יחס חם לא רק בבית - אפילו כשזוכים לזה בבית - אלא גם בישיבה או בסמינר - להרגיש שהם קיימים באופן אישי ולא רק כחלק מהעדר. והנה אפי' הרב כתב שאם הדרכתו בעבודת האדם לא מספיקה אז לפנות לעזרה מקצועית (לא זכור לי בדיוק המילים לצטט). למה?
לפי ידיעותי - והן די רבות ודי מעודכנות - אפי' הגויים מתחילים לחשוב פעם שניה ומתחילים לחפש דברים אחרים כדי לרפא את הנפש, כי כבר מצאו שגם השיטות שלהם וגם הכדורים לא עוזרים אלא רק מרבים את אלה הנקראים 'חולי נפש', עד שבקטגוריה אחת הם אומרים שמחקרים מראים הכפלה של אפי' פי ארבעים - כן ארבעים - באנשים שנקראים 'לוקים בתסמונת' המסויימת, ושאר התסמונות גם כן הוכפלו אלה הנקראים 'לוקים'. ומדברים באופן פתוח שהנה צריכים למצוא משהו אחר, ושאי אפשר להפוך את כל התמודדויות האנשות ל'מחלות'. יש שפונים למזרח, ויש שטוענים שפשוט צריך להחזיר את החום ואהבה אצל האנושות במקום להחדיר כל מיני דיעות וסמים שמשפיעים בכל מיני דרכים שרק אחרי הרבה שנים רואים את הנזק הרב. אשמח לקרוא מה שהרב אומר על הנושא הכאוב ומבלבל כל כך.

תשובה:

יש לפנות ל"עזרה מקצועית", תורנית ע"פ חכמינו ז"ל בלבד. יש כיום כמה רבנים שעוסקים בכך, לזאת הכוונה.