434. תכונה ומידה – החילוק ביניהם [#5199]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

מה החילוק בין תכונה ומידה?

תשובה:

תכונה נקראת כן מלשון תוך – פנימיות הדבר.
מידה לשון מדידה, גבולות של הדבר. הקצוות.
ולפיכך תוכן מהות הדבר נקרא תכונה. וגבולות הדבר נקרא מידה.