439. בענין המחלוקת בדברי הזוה”ק “חיוהי וגרמוהי” [#5204]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.
ברצוני לשאול ברשות הרב, ראיתי מביאים מחלוקת בין מהרח"ו לבעל התניא בעניין מה שנאמר בזוה"ק איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד.
למהרח"ו חיוהי זה המוחין וגרמוהי זה המידות, ואילו לבעל התניא חיוהי זה האור וגרמוהי זה הגוף כביכול.
א. האם אכן יש מחלוקת?
ב. אם כן, האם כבוד הרב יוכל לבאר את יסוד המחלוקת?
ג. האם יש דרך ליישב ולאחד את שתי הדרכים?
תודה רבה.

תשובה:

כל מחלוקת לשון חלוקה. ושורש הדברים. רבותינו בכללותם דברו בבחינת אור, וכלי. ומצד אותו ערך מוחין – אור. מדות – כלי. בערכין.
לעומתם בעל התניא דיבר בשורש יותר עליון, קודם הצמצום – אור א"ס, ואחר הצמצום. שהוא השורש לכל אור וכלי. והמכיר את תורתו יודע שכל ערך תחתון הראה את שורש בקודם הצמצום ואחריו.
ולפיכך אין זה מחלוקת כנ"ל, אלא שורש וענף. והלומד את השורש יש לו לראות את ענפיו, והרואה את הענפים יש לו לראות את השורש. וזהו אחדותם השלם.