443. ביאור לגבי התשובה הנ”ל [#5208]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

מורנו הרב שלום וברכה.
א. כיצד אדם יכול להכיר את עצמו באמת? למשל, מיהו באמת מבחינת תכונות ומידות במבנה נפשו?
אני מרגיש שאף פעם לא הכרתי את עצמי באמת, ורק לאחרונה אני מתחיל יותר להכיר את עצמי. אך בכל זאת, התחושה היא שעדיין לא הגעתי לכך (אם אני באמת מבין זאת נכון, כי זה דקויות).
ב. לגבי אחת השאלות שנשאלו בנושא רגישות יתר, הרב השיב לשואל: "ככל שיכנס האדם יותר לתוך עצמו עוד עוד, כן תקטן הרגישות השלילית" (וממילא פחות ייפגע).
ילמדנו רבינו, למה הכוונה שיכנס לתוך עצמו? הרי ככל שישקע בתוך עצמו, יחיה יותר את הרגישות והפגיעה שפגעו בו.
תודה לכת"ר.

תשובה:

א. מומלץ להכנס לתהליך של ארבעת היסודות, דרכו יכול האדם להכיר את עצמו בבהירות לפי ערכו.
ב. הכונה לכניסה לתוך האני האמתי, ששם מחובר לחלקו, לתכונות נפשו, זה לא שקיעות בתוך עצמו, זה חיבור אמיתי לעצמו.