444. ע’ כוחות הנפש ביחס לי”ס, מקור לכח ההיולי [#5209]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

א. לגבי ע' כוחות הנפש, מה היחס בינם לבין י' ספירות.
ב. אם אפשר לקבל מקור לגבי ביאור כח ההיולי וצורה ראשונה.

תשובה:

א. בז' תחתונות המתפרטות לעשרה עולה ע' כוחות.
ב. ראה רמב"ן על התורה בתחילתו. אפשר לשמוע את סדרת דע את כוחותיך, שיעורים א-ב.