446. דוגמאות להתפשטות והתכנסות [#5211]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

יש לי הבנה מסוימת ביחס להתפשטות שלי בנפש, וכמו כך ביחס אל ההתכנסות, אלא שאיני מבין באופן בהיר מהו ענין זה שהנפש נעה 'בתמידיות' מהתכנסות להתפשטות וכן להיפך, ואשמח לדעת היכן זה מתגלה בנפש.

תשובה:

התפשטות הוא תנועת ההתרחבות בנפש. התכנסות הוא תנועת הצמצום בנפש.
ניתן בס"ד להלן דוגמאות מעשיות לכך. אולם יש להתבונן להבין שפעמים תנועה שחיצוניותה התפשטות פנימיותה אינה אלא התכנסות, וכן להיפך. לדוגמא, חיי פנימיות בהגדרה חיצונית זהו התכנסות, אולם בעומק זהו התפשטות והתרחבות פנימית לתוך עולם גדול ורחב ועמוק יותר ממה שנמצא בחוץ.
התפשטות-התכנסות