447. מה לעשות במצב של התכנסות [#5212]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

יש התפשטות והתכנסות, אז כשמגיע למצב של התכנסות, מה צריכים לעשות אז? לא לחשוב על זה?

תשובה:

להיכנס להנקודות הטובות הפנימיות ששם יש עונג. התפשטות היא שמחה, וההתכנסות היא עונג. זה צד תיקון. ישנם אנשים קולטים התכנסות רק מצד מופנמות של קלקול, אולם זהו התכנסות דקלקול, שלעומתה יש התכנסות דתיקון.