450. עונג הנוצר מחמת חיבור בין רבדים פנימיים לחיצוניים שבנפש – דוגמאות [#5215]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

שלום וברכה. אני לומד עם חבר בספר "דע את נפשך". אנו מתקשים בהבנה של הפרק על כוח העונג שבנפש. כתוב שם על העונג שנוצר עקב החיבור בין הרבדים הפנימיים לחיצוניים שבנפש. האם הרב יכול לתת דוגמאות מוחשיות של חיבורים כאלו. רוב תודות ויישר כוח בזכוי הרבים.

תשובה:

כל ענג נובע מגירוי והתחככות עם דבר אחר, וזהו כל יסוד התענוג. אדם נהנה רק אם קדם לכך גירוי, וככל שהגירוי גדול יותר, כן גודל התענוג, וזהו בחינת "מים גנובים ימתקו".
באופן נפשי לדוגמא, יש תענוג של חיבור הדיבור עם המחשבה, חשוב הדיבור קודם שתוציאנו בפיך, כמ"ש הרמב"ן באגרתו. וכן חיבור של המעשה עם המחשבה, כגון מצוות בעי כונה. וכן חיבור של הרגשה עם המעשה. כגון נתינה חיצונית כמעשה, לעומתה נתינה מתוך אהבה. דוגמא נוספת פנימית יותר, חיבור הכח הפונה לזולתו שבנפש עם הכח הפונה לעצמו.