451. כח הדילוג וכח ההרכבה – עניינם [#5216]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

שמעתי שיעור שאינו מהרב, דובר בשיעור על כח המדמה שבמוחין ובלב, והובא שיש עוד שני כוחות שנקראים כח הדילוג וכח ההרכבה. רציתי אם אפשר הסבר יותר מורחב לכוחות אלו.

תשובה:

המדמה מדלג מעניין לעניין, ומחברם זה לזה, על ידי נקודה אחת בלבד שדומה זה לזה. והרי שביחס לשאר הנקודות, זהו דילוג, וביחס לאותה נקודה, זו הרכבה. וזהו דילוג והרכבה יחדיו. לצורך הבנת כח ההרכבה שבנפש, מומלץ לשמוע את שיעורי דע את תורתך – דרכי הלימוד. ולצורך הבנת כח המדמה, מומלץ ללמוד בספר דע דמיונך, שם נתבארו דברים אלה בהרחבה.