452. ב’ הפכים ששורשם אחד בנפש – ביקורת עצמית ורצון לשלמות [#5217]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

מי שבירר נפשו והגיע למסקנא ששתי הכוחות השרשיים שלו הם: א. לעולם לחשוב מחלקי רע שבנפשו, וכתוצאה מכך גם מחלקי רע של אחרים, ולדוגמא כשעושה חשבון הנפש מיד עולה לו חלקי הרע. ב. רצון תקיף לשלימות. האם הם ב' הפכים ששורשם חד.

תשובה:

כן, כי כיון שתובע שלמות, לכן רואה מיד את החסר. אולם נצרך גם לצייר את תמונת השלמות, ולהתענג בה. וכן להסכים לכח ההדרגה שבנפש, לבנות אט אט, ולא לקפוץ מיד לשלמות. והיינו שהשאיפה תכלית השלמות, אולם באופן מעשי יש לילך אט אט. וזה ע"י בנין כח הסבלנות, וכן אמונה שכך רצונו ית"ש.