453. חולשה נפשית – אופן תיקונה [#5218]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

נפשי בשאלתי, שלאחר שנחלשתי עקב שימוש בכוחות הנפש למעלה מגבולותם, כהיום הזה לכאורה אין שימוש בכוחות הנפש והגוף למעלה מגבולותם אלא שעדיין נשארה החולשה שבאה כתוצאה מכך, עד כדי כך שע"י מאמץ קל מאד של כוחות הנפש נגרם קשיי נשימה ודופק מהיר, וקושי גדול מאד בריכוז וכאבי ראש, וא"א לעבור תפילת שחרית שלימה בלא זה, וק"ו דברים שמצריכים יותר מאמץ כגון הלימוד בעיון בסדר א' (ואפי' מאמץ גופני קל גורם לכך, אמנם יש לציין שכשיש הנאה גדולה מאד מהלימוד עדיין זה קורה, אבל לוקח יותר זמן). ולאחר שזה קרה בפעם הראשונה באופן החמור שלו הייתה מנוחה כמעט מוחלטת של תקופה ארוכה, אבל עדיין החולשה הנ"ל לא חלפה רק נרגעה מעט, ומאז ניסיתי כמה וכמה פעמים בין הפרקים ובבין הזמנים לנוח מנוחה כמעט מוחלטת, אבל עדיין זה כמעט ולא השפיע, וא"כ שאלתי היא מה עלי לעשות כדי שהחולשה (היינו כוחות הגוף והנפש שנפגעו כתוצאה מכך) תעבור ותחלוף (ואולי כהיום גם דברים שלכאו' קלים מאד מאד הם שימוש בכוחות הנפש והגוף למעלה מגבולותם משום שהגבולות ירדו פלאים עקב כך).

תשובה:

להתחיל את החיים מהתחלה כגר שנתגייר ולא לחשוב כלל וכלל מהעבר כי לולא זאת העבר גורם החלשה נפשית ועל ידי כן גופנית, אולם אם מתחיל מהתחלה ממש, מתחיל עתה לפי כוחותיו של עתה.
ואפילו כמה פעמים ביום יכול להתחיל מהתחלה לפי כוחו עתה בפרטות, ובכל פעם שיש קושי ינוח ואזי לאחר שחש שגופו ונפשו שקטו אזי יתחיל עוד פעם מהתחלה לפי כוחו עתה ממש בזה העת. בנוסף לכך יש לגלות את כח הענג בנפש באופן רחב, והוא יחזק את הנפש.
ובזה ישוב וירפא במהרה אכי"ר ואתה שלו' וכל אשר לך שלו'. עלה והצלח.
נ.ב. יש לפנות לקבל עצה איזה מאכלים לאכול, שיחזקו את הגוף וכדו'.