454. חויות שליליות – כיצד [#5219]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

אנשים חווים לצערינו כל מיני דברים שליליים - איך שייך באמת לשכוח את כל מה שעברנו בחיים?

תשובה:

על דרך כלל לא שייך לשכוח באופן גמור. הצורה הפנימית היא, שהאדם יושב עם עצמו בנקודה של שקט ונותן למחשבות לזרום, המחשבות שטות כמו על פני המים, כל מחשבה שמגיעה, האדם נותן לה להמשיך הלאה, מודע אליה ונותן לה להמשיך הלאה, נותן לדבר לזרום. ולאט לאט האדם ירגיש שהמוח הולך ונשקט ומתרוקן, צריך לתת לדברים לזרום בזמן של שקט בלי טרדות. זו לא שכחה גמורה, אבל האדם נכנס למקום שקט בנפש, כשהוא נכנס אח"כ לאותו מקום שקט בנפש, המקום הפנימי הזה מעולם לא חווה את כל המחשבות, הוא נשאר נקי, ואמנם על מנת להגיע לשם, צריך להשקיט את כל מה שסובב, ואז אדם מגיע למקום נקי, שקט ורגוע.