457. דימוי עצמי נמוך – עצה לכך [#5222]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

אדם שסובל מדימוי עצמי נמוך, מה העצה היעוצה לרומם אותו מדמויו הנמוך?

תשובה:

ישנם רבים שאין להם ערך עצמי מצד עצמם, ערכם נמדד רק ביחס לזולתם. כגון הדור הקודם – ההורים. או ביחס לדור הבא – הילדים. או חברים. הסיבה לכך היא מפני שכל עיסוקם נע סביב הוריהם וסביב ילדיהם או חבריהם, ואילו הם עצמם נאבדים. כביכול אין להם זכות קיום. ותרופתם היא: כל אדם יש בו את הבכח ואת הבפועל. ולפיכך כל אדם מישראל אף אם מצד הבפועל לא זכה עדיין לאישיות מיוחדת רבת גוניה ביופיה. עכ"ז מצד הבכח הרי מושרש הוא בחלק אלו-ה ממעל, והנו אחד מששים רבוא נשמות ישראל. ומצד זה אין גבול לערכו וגודל רוממותו. העמקה בנקודה זו יש בכוחה לרומם את האדם מדימויו הנמוך. מלבד כך יש למצוא נקודה אחת ולו קטנה ביותר שבה יש לו הצטינות, ולדבוק בה מאוד, ולהוציאה לפועל באופן רחב, והיא תהיה מרכז חיותו.