458. סובל מכעס עצמי – דרך התיקון [#5223]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

אדם שסובל מכעס עצמי או ביקורת עצמית חזקה, היאך הדרך הנכונה להתמודד עם זה?

תשובה:

לכל אדם יש מקום בנפש בו הוא אוהב את עצמו אהבה שאינה תלויה בדבר – ולו במעט. כלומר: באותו מקום הוא אוהב את עצמו אהבה ללא מיצרים ויהי מה. העבודה היא להרחיב את המקום הזה. ולכן בשעה שהינו סובל מאותה ביקורת חזקה עליו להכנס לאותו מקום בנפש בו הוא אוהב את עצמו אהבה שאינה תלויה בדבר, ואזי לאט לאט יתרחב המקום הזה יותר ויותר. ביאור הדברים: כשם שלגוף יש קרקע מוצקה עליו הוא עומד, כן כל נפש יש לה קרקע מוצקה בו היא מוצאת מפלט לנפשה על כל צרה שלא תבוא, כניסה למקום הזה מתוך מודעות גורמת להרחיב ולחזק את המקום הזה. ע"מ לעשות כן נצרך להכנס לאותו מקום מידי פעם שלא בשעת נפילה. ולאחר שהורגל להכנס לשם, אזי אף בשעת נפילה, יכנס לשם להשקיט את נפשו.