460. ספר יצירה להבנת הנפש – כיצד ללומדו [#5225]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

בהקשר לספר יצירה: הרב הזכיר בשיעור את פירוש הראב"ד ואמר שזה בסיס להבנת הנפש. רציתי פשוט להבין את הכוונה בזה, אם ללמוד אותו, וכיצד?

תשובה:

מומלץ ללמוד ספר יצירה עם פירוש רזא דיצירה כפתח להבין הספר ואח״כ ללמוד פירוש הראב״ד בפנים.