464. מהותם ומטרתם של שיעורי המועדים, צורת העבודה במועד [#5229]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.
בתשובה לשאלה על הסדרה השניה של הרב, הרב נתן הסבר מפורט מאוד.
האם הרב יכול גם להסביר איך אנחנו צריכים ללמוד את השיעורים הרבים על החגים?

תשובה:

מטרתם לתת מבט פנימי עמוק על כל מועד ומועד, ועצם הלימוד העמוק והמבט קושר ומכניס את האדם במדת מה לתוכו של מהות היום. כאדם הנכנס לחנותו של בשם שמתענג מן הריח.
למעשה כל אחד צריך להיות מודע מהו מהלך עבודתו עתה לפי מדרגתו עוד קודם המועד, ומהו סדר עבודתו, ובמועד צריך למצוא כיצד אור המועד מאיר באור יקרות על עבודתו הפרטית, אולם אין לשנות מעבודתו הקבועה כל השנה לעבודה אחרת.