465. שאלת צרכים ביום טוב לגבי הצלחה בתורה [#5230]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

האם מותר לבקש על הצלחה בלימוד התורה לו ולבניו, או שלדינא זה אסור מדין שאלת צרכים, שלא יבוא לכלל צער בבקשתו על הצלחת לימודו ולימוד בניו?

תשובה:

אם זה מדרגתו ובעבורו זה קרוב לפיקוח נפש ויתר על כן, שרי.
אם בא לכלל צער, ישמח שמצטער על בקשת השגת התורה ולא על דברי הבל, וזה גופא הופך לשמחה פורתא.