467. וידוי בשבת ור”ח – האם להמנע [#5232]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

בענין חשבון נפש יומי.
א. האם בימים כגון שבת, ימים טובים וראש חודש יש להמנע מלעשות חשבון עם וידוי וחרטה?
ב. אם כן, איזו עבודה אחרת הרב ממליץ לעשות בשעת ההתבודדות במקום חשבון הנפש?

תשובה:

א. כן.
ב. הודאה - מזמור שיר ליום השבת טוב להודות וכו׳.