469. ספרים על מהותם של הימים הנוראים [#5254]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

שלום עליכם, כבוד הרב.
בעניין ימים נוראים.
מחילה על חוסר הרלוונטיות של השאלה אולם עוצמתם של ימים אלו מטבע הדברים מופיעה גם בשאר ימות השנה, וכבר מדי עידן ופלג עידן טובא שאני נבוך בנושא נכבד זה ולא מצאה היונה מנוח, ומדי זכור אזכרנו המו מעי לו, ועל כן שמתי פני לכבוד הרב ותקוותי שלא ישיבני ריקם.
מחפש אני ספר ספרים שינתחו הדק היטב את מהותם של הימים הנוראים, אינני מתכוון לספרי חיזוק ושיחות מוסר או לרעיונות מכאן ומשם סביב ימים אלו, אלא על ניתוח שיטתי שכלי ועמוק של ימים אלו, מכוון כמובן עפ"ד רבותינו זצ"ל. (אולם לא על ספרים בחכמת האמת קא אמינא, שכן צעיר אני לימים ואין לי יד ושם בחכמה זו).
טוב היה אם היו לי שאלות מוגדרות וברורות אך גם זאת אין עמי, הרבה הגיונות ומחשבות מחד ותחושות מאידך, על כן אבקש מאת כבוד תורתו כמה ספרים ומאמרים בסגנונות שונים כמה שאפשר, עד שאמצא בהם מזור כדי הצורך.
ואסיים בתודה לכבוד הרב על שיעוריו המיוחדים אשר עשרות בשעות ששמעתי את כבודו ללא ספק עשו רבות ועוד יעשו בעזה"י. ועוד אסיים בברכה לכבוד הרב שיפוצו מעיינותיו חוצה וילמדו רבים מתורתו.

תשובה:

א. פחד יצחק.
ב. טללי חיים.
ג. בית גנזי – אפשר לדלג היכן שמביא חכמה פנימית.
ד. הרב ברעוודה זצ"ל.
ה. בני יששכר – חודש תשרי.
ו. שיערוי ר' יונתן דיויד.
ז. שיעורי ר' משה שפירא.
ח. שיעורי ר' ישראל אלי' וינטרוב.