472. במה לחשוב ולהתרכז בראש השנה [#5257]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

מה היה הרב מייעץ על מה לחשוב ולהתרכז בעיקר בראש השנה? כלומר, באלו מחשבות עיקריות ראוי להתרכז ביום של ראש השנה, מה הם צריכים להיות?

תשובה:

שלא לשמה שבנפש - יראה מן הדין. לשמה שבנפש - גילוי השי"ת באדם בפרטות, ובעולם בכללות.
ובפרטות, עבודת כל אדם פרטי בחלקו הפרטי. ישנו רצוא ושוב בנפש, כמו שהאריכו רבותינו. וימים אלו "ימי רצון". רצון מלשון רץ - רצוא שבנפש. ולכך בימים אלו בכלל, עבודת האדם לחיות יותר מרומם. היינו לדבוק במדרגת הרצוא שבנפש. ובפרט בר"ה שהוא "ראש" לכל, יש לדבוק בראשית הנפש, כל אחד לפי מדרגתו. דהיינו לדבוק בראשית המושגת לו, ששם אין חטא ועון. ולכך לא מזכירים בר"ה ענין עון, מלבד טעמים נוספים.