473. מהות הסימנים בראש השנה [#5258]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

בלילות של ראש השנה יש מנהג לאכול סימנים ולומר "יהי רצון" לפני כך. האם יכול הרב להסביר את המשמעות העמוקה יותר של "ליל הסדר" הזה?

תשובה:

בר"ה מאיר מדרגת "ראש". ראש כללי וראש פרטי. ולכך אנו אומרים שנהיה לראש ולא לזנב. וזהו ראש כללי. ובכל דבר אנו מוצאים בו את נקודת הטוב שבו, כי בשורש כולו טוב, ואנו נדבקים לטוב השורשי, שהוא הראש. ומכח כך אנו ממשיכים שפע לכל הענפים.
ויש להדבק בכך, במחשבה: לחשוב על נקודת טוב זה. בדיבור: לומר יהי רצון וכו'. במעשה: לאכול.