474. ראש השנה – בקשות אישיות, עבודת האדם כפי מדרגתו ולמעלה ממדרגתו [#5259]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

אין אנו מזכירים בתפילות של המחזור על ראש השנה כל דבר שמתייחס אלינו ברמה האישית או על חטאים - האם המסורת שלנו, בתפילות האישיות שלנו או בהתבודדות בראש השנה - לבקש בקשות אישיות (לא בשבת) - כמו חיים, בריאות ופרנסה?

תשובה:

דבר שאינו דין אלא מנהג, יש לו לאדם לנהוג כפי שמקובל מאבותיו או מרבותיו, או לנהוג לפי מדרגתו. וכך נהגינן שכל אחד מתפלל בר"ה השנה לפי מדרגתו, בבחינת "באשר הוא שם".
וזוהי דרך ישרה לאדם בכל עת ובכל שעה, לידע מדרגת נפשו ולפעול לפי מדרגתו. אלא שבימים אלו ימי רצון יש דקות נוספת בעבודה. כי לעולם לכל אדם יש רצוא ושוב בנפש. ובימי רצון, עיקר העבודה היא רצוא בנפש, רצון לשון רץ, רצוא. וזה שכ' בפוסקים לנהוג בימים אלו למעלה מן מדרגתו, כלומר לנהוג במדרגת הרצוא שבנפש, אולם לא למעלה מכך.
שנה טובה וחתימה טובה בתוך כל ישראל.