475. ספקות באמונה שמתחזקים בראש השנה [#5260]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

כבר כמה שנים שיש לי שאלות וספקות באמונה וניסיתי לא לחשוב מהשאלות, אבל עדיין ברובד יותר פנימי אני חושב שזה משפיע עלי. ושמתי לב שהשאלות מתעוררות בעיקר בר"ה או במשך השנה, אבל מקורן ברגש של ספק שנראה לי שנוצר בעיקר בר"ה (והשאלות הן כבר נימוקים להרגשת הספק). וכעת השאלה מה יכול להיות הסיבה לזה (ולמה דווקא בר"ה), ומה אפשר לעשות על מנת להפסיק ולתקן את זה. תודה רבה.

תשובה:

שורש הספק דקליפה הוא עמלק כנודע, שעולה עמלק בגימטריא ספק.
ועמלק נקרא "ראשית גויים עמלק". כלומר מספק מנקודת הראשית, שבמקום גילוי של ראשון אחד, נעשה ע"י הספק שניים.
ולכך זה מתעורר בכל ראשית בכלל, ובראשית השנה בפרט, ר"ה. ובפרטות מפני שבר"ה אומרים וחושבים על הנהגת השי"ת את עולמו.
ותרופתו לחזור ולשנן מתוך פשיטות תמימות וטהרה של מקום התינוק שבנפש, את הפסוק "אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוקים", מאות, אלפי ועשרות אלפי פעמים, מתוך שקט ורגש עדין פנימי. ולבכות לקב"ה ביום זה בפרט שיזכה לאמונה טהורה.
חזק חזק בנפשך לדבוק בראשית האמתית והפנימית של הנפש, שהיא כולה אמונה, חבוקה ודבוקה בו יתברך שמו, ומכרת את הבורא הכרה בהירה וברורה - "אין עוד מלבדו".
זאת ועוד בדרך סגולית. כנגד ספק בנפש יש למחות כף, הנקרא ספיקת כף "ויספק את כפיו". בבחינת "ויהי ידיו אמונה", שע"י שמחבר הידים בספיקת כף, עולה משניים לאחד. ולכך זהו תיקון הספק.
אולם יתר על כן, "כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" - משעבדים ליבם לאביהם שבשמים - לראשית האמתית כנ"ל, שהוא הוא עיקר מחיית עמלק בנפש קליפת הספק.
"והיה ראשיתך מצער ואחריתך תשגה מאוד"
שנה טובה כתיבה וחתימה טובה בתוך כל ישראל.