476. קבלות לקראת יום הדין [#5261]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

אני שואל באיחור מה, אך בודאי שהתשובה תהיה רלוונטית גם לשנים הבאות בע"ה. לאחר האזנה רבה לדברי הרב בשיעורים שונים, וכן ניסיון אישי משנים עברו בהכנה לקראת יום הדין, הגעתי למסקנה הבאה: על אף שהנהוג הוא לקבל קבלה לקראת השנה הקרובה, ומי שברמה גבוהה יותר - לערוך חשבון נפש, בכל אלו אין ממש מבלי עבודת המידות, ואיזון ארבעת היסודות. השנה, הקבלה שקיבלתי היא להתמיד בלימוד ארבעת היסודות הלכה למעשה, וזאת מבלי לקבל קבלות מיוחדות נוספות למעשה או לערוך חשבון נפש מיוחד, מפני שהניסיון מלמד שתוקף המידות מכניע את התעוררות השעה. אני מבקש לשמוע מהרב אם הדברים שאני מעלה נכונים, או שיש לרב השגות כאלו או אחרות עליהם, מפני שאלו מחשבות תקיפות ומנחות בעבודת הימים הנוראים שלי.

תשובה:

א. על עברות בפועל יש לערוך חשבון נפש, לבדוק כיצד יוכל לעוקרם. וא"א להמתין עד שיכיר נפשו לעומקה.
ב. בנוסף ללימוד ארבעת היסודות למעשה, שהוא כיוון נכון מאוד, יש לקבל קבלה קטנה מעשית לפי מבטו עתה, מה שראוי בעיקר לתקן. כי נצרך גם כח מעשה בפועל ממש, ולו הקטן ביותר.
והרי ג' חלקים:
א. חשבון נפש על מעשיו אם יש בהם עוון, וכיצד לתקן.
ב. לימוד ארבעת היסודות הלכה למעשה.
ג. קבלה קטנה בדבר הראוי לתקנו ביותר.