477. בקשת פרנסה, רוח הקודש, וילדים צדיקים במוסף של ר”ה [#5262]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

במוסף של ראש השנה כאשר השליח של הקהילה אומר את המילה 'איה', כתוב בסידור שהמקובלים אומרים כי כל אחד יכול לבקש אחד משלושה דברים: א. פרנסה ב. רוח הקודש ג. ילדים צדיקים. למה צריך להיות מוגבל לשאול את אדון העולם רק אחת משלוש המתנות האלה, האם אפשר לבקש את כל שלוש המתנות האלה?

תשובה:

בשורש הכל מאוחד. בענפים ישנה התפרטות, ושורש ההתפרטות לשלש: ימין, שמאל ואמצע. מי שנמצא בענף, יכול לבקש רק אחד משלשה דברים. אולם מי שדבק בשורש, באחדות, כוללם יחד. יסוד זה מבואר בדברי המגיד ממעזריטש, על אומרם "הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין". והוא ז"ל הוסיף שהרוצה גם חכמה וגם עשירות, יעשה עצמו כאין - דבקות בשורש, ששם הכל אחד.