481. בענין מנהג האפיקומן [#5266]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

מנהג האפיקומן כפי שהוא נהוג היום, האם הוא סותר את התפיסה הפנימית של ליל הסדר ובמידת האפשר יש לבטלו? או שאדרבא מנהג זה מוסיף חויתיות חיובית לליל הסדר, ומחבר את כל בני הבית לשמחת המצוה?

תשובה:

לא לבטל. אולם למצוא אופן של נקודה חיובית בדבר ולהתרכז בה. כגון שזה משל לחפש נסתרות, שזהו המכוון ליל הסדר "צפון", שענינו הוא "אור הצפון לצדיקים לעתיד לבוא".