640. המתת שרצים – ההסתכלות הנכונה [#5425]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

מהו ההשקפה הנכונה לגבי להמית שרצים. הרב משה פיינשטיין זצ"ל כותב שלרחם על שרץ שפוגע בבני אדם זוהי רחמים על אכזר, אבל מה לגבי שרצים שלא פוגעים באף אחד, אבל אנשים נגעלים מהם, כמו נמלים?

תשובה:

רחמיו על כל מעשיו. אולם יש רחמים באתגליא ויש רחמים באתכסיא. ומי שנתגלה בו אכזריות, אכזריות זו יוצרת אתכסיא לרחמים ולכך אין לרחם עליו. אולם מי שאין בו אכזריות, אלא יוצר אי נעימות לבנ"א, יש עליו רחמים באתגליא.
(אולם יש בשם האריז"ל, שישנם מזיקים מעופפים שאין מוגדר הדבר שיש בהם רוח חיים ולכך מותר להורגם. אולם זה נידון מדין הריגה וסילוק חיים ולא מדין רחמים).