641. כיצד לנצל זמנו בזמן הנהיגה ברכב [#5426]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שלום. יוצא לי כשעה ביום לנהוג ברכב בדרכי לעבודה וחזור. אינני מיושב בדעתי אם ואיך אפשר לנצל את הזמן הזה, מצד אחד נראה לי שצריך רק להיות מרוכז בנהיגה אבל אז מהשעמום המוח מתמלא בדמיונות, מצד שני, אם מהרהר בתורה או שומע שיעור אזי אולי פוגם בחובת הזהירות במקום סכנה. אשמח לשמוע את דעת הרב בענין.
רוב תודות וברכות.

תשובה:

א. לדבר עם הקב"ה בפשיטות ונעימות.
ב. לשמוע דבר שמצריך ריכוז קל, ודבר זה נצרך לו בירור אישי עדין, מה הגבול של הריכוז בשמיעה, לעומת הריכוז בנהיגה הנצרך.
ג. אם יש נוף וכדו', להסתכל מעט כפי האפשר ולהגיע להשקטה. וכן פעמים שמיעת ניגון פנימי עמוק.
ד. לקחת משפט פנימי ולחזור עליו במחשבה ובפה בנעימות. ואם קשה להתרכז במשפט אחד, אפשר לקחת כמה משפטים.