643. כיצד לקרב רחוקים [#5428]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

אני עוסק בקירוב, אשמח לקבל הכוונה מהרב במה לעסוק עמהם שיהיה תועלת גם עבורי?

תשובה:

לעסוק מתוך העומק הפנימי שבו אתם חיים כרגע. ומתוך בהירות של אמת נקיה. כלומר, לעסוק מתוך האיכות הפנימית שבתוככם ולא מתוך מבט של ריבוי בכמות.
יש לפנות אל הלב ונקודת האמת של כל יהודי, וכן פיתוח מחשבה ע"י לימוד התורה הק', ולהדגיש את עומק האור השכלי הגנוז בה. לימוד מעמיק ולא לימוד שטחי.
ובנוסף יש לבטא את בחינת "טוב ה' לכל", ואת טובו המתגלה בתורתו, ובבריאה.