661. שמיעת דיבורים טובים מאדם שלילי [#5446]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

האם מותר לשמוע דיבורים טובים מאדם רע כמו עובד עבודה זרה? ולמה?

תשובה:

אין ראוי כלל, כי נפשו של המדבר גנוזה בדיבורו, בבחינת "נפשי יצאה בדברו" ונפש זו דבוקה בשורש הרע וזה נקלט אצל השומע.