664. תלמיד שלא ראה ברכה בלימודו – הגדרתו [#5449]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

מה ההגדרה של "תלמיד שלא ראה ברכה בלימודו"?

תשובה:

א. שנמשך לכח המעשה ולא לכח ההשכלה.
ב. שאין לו התקדמות מעשית בלימודו – אף שלומד בצורה נכונה ולא מפני התרשלות.
ג. שאין לו חיבור נפשי ללימוד לאחר בירור עמוק בכוחות נפשו.