665. שמחה ונחת רוח במעונו [#5450]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

שלום כבוד הרב. האם במקום להגיד לעשות נחת רוח לבוראי, או בנוסף, אני יכול להגיד שאני עושה מצוות אלו לשמח אותך הקדוש ברוך הוא. כי אני אישית יותר מרגיש חיבור לאמירה הזאת, אבל חשבתי שאולי אי אפשר להגיד כך, כי כתוב שהשמחה תמיד במעונו, אז אולי לא שייך להגיד את זה, אבל אם השמחה תמיד במעונו, לא כל שכן שהנחת רוח תמיד במעונו?

תשובה:

אפשר ואפשר, זה מוסיף שמחה במעונו, ומוסיף נחת רוח במעונו. ויש לומר זאת מעומק הלב לפי ערכך.