666. במי שחושש לעין הרע [#5451]

י"ז כסלו התש"פ

שאלה:

כאשר אחד מקבל עליה בבית הכנסת ואחר כך הגבאי אומר ״מי שברך לעולה לתורה״ ואומר שמות של כל אחד מהילדים בברכה - האם זה חשש לעין הרע?

תשובה:

יש לחזק את הקשר לקב"ה מתוך אמונה שרק הוא שולט, ולא שום כח אחר. למעשה, אם מאוד חושש יש לחוש, אולם יש [להמשיך] ולעבוד כנ"ל, ולהקטין לאט לאט את החשש.